WUJEK DOBRA RADA
Lata lecą, pamieć już nie ta :)


Przydatne informacje, do których zawsze trzeba się dokopywać i nie ma ich pod ręką, kiedy są potrzebne.1.
Popularne pod emulatorami obrazy dyskietek (.ST .IMG) łatwo można stworzyć pod Linuksem i wrzucić na nie wszystko co potrzebne:

a) tworzymy obraz dyskietki
dd if=/dev/zero of=/sciezka/do/pliku/dyskietka.img bs=1024 count=1440

b) tworzymy system plików msdos
mkdosfs /sciezka/do/pliku/dyskietka.img

c) montujemy w określonej lokalizacji
mount -o loop /sciezka/do/pliku/dyskietka.img /okreslona/lokalizacja

Pozostaje wejść w /okreslona/lokalizacje skopiować do katalogu to co chcemy (i nie przekracza rozmiaru dyskietki), następnie odmontować i mamy gotowy obraz dysketki z dowolną zawartością.

2. Po zainstalowaniu EasyMiNT-a chcemy zamienić uruchamiany XaAES na myAES.

a) uruchamiamy TosWin2 --> Start shell,

b) w katalogu /etc na partycji ext2, edytujemy plik ttytab dopisując linię z wywołaniem myaes, pod wywołaniem xaaes (wstawiamy #, aby wyłączyć ładowanie xaaes):
#console "/usr/bin/xaaes"    tw52    on secure
console "/usr/bin/myaes"    tw52    on secure

c) pozostaje jeszcze zrobienie dowiązania loadera myaes do katalogu /usr/bin i gotowe. Przechodzimy do katalogu /usr/bin na partycji ext2 i wpisujemy:
ln -s /c/gemsys/myaes/myaes020.prg myaes
GOTOWE ! (oczywiście ścieżka musi być adekwatna do tego, gdzie znajduja się myAES).